مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

پاورپوینت اصول و مبانی اخلاقی - 30 اسلاید

پاورپوینت  اصول و مبانی اخلاقی - 30 اسلاید پاورپوینت  اصول و مبانی اخلاقی پاورپوینت  اصول و مبانی اخلاقی پاورپوینت  اصول و مبانی اخلاقی پاورپوینت  اصول و مبانی اخلاقی پاورپوینت  اصول و مبانی اخلاقی •مکتب وظيفه گرا •ویژگی های عمل صرف نظر از میزان نتایجی که در پی می آورد دارای ارزش ذاتی است. •ملاک تصمیم گیری برای درست یا غلط بودن یک عمل از نظر اخلاقی این است که آیا وظیفه یا تکلیفی را شا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت تئوري رشد اخلاقي و آموزش اخلاق - 27اسلاید

پاورپوینت تئوري رشد اخلاقي و آموزش اخلاق  - 27اسلاید پاورپوینت تئوري رشد اخلاقي و آموزش اخلاق پاورپوینت تئوري رشد اخلاقي و آموزش اخلاق پاورپوینت تئوري رشد اخلاقي و آموزش اخلاق پاورپوینت تئوري رشد اخلاقي و آموزش اخلاق پاورپوینت تئوري رشد اخلاقي و آموزش اخلاق lتئوري رشد اخلاقي پياژه l lكودكان كوچك اگوسنتريك هستد lنمي‌توانند به‌طور هم‌زمان نقطه نظرات ديگران را با نقطه نظرات خود ارزشمند بدانند lيادگيري قابليت نقد قوانين در ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت اصول اخلاقی - 23اسلاید

پاورپوینت اصول اخلاقی - 23اسلاید پاورپوینت اصول اخلاقی پاورپوینت اصول اخلاقی پاورپوینت اصول اخلاقی پاورپوینت اصول اخلاقی پاورپوینت اصول اخلاقی پاورپوینت اصول اخلاقی •تعاریف   - اعتقادات و رفتارهائیکه برای هریک از حرف تعریف و آن حرفه متعهد شده است. - ارزیابی انتقادی از گفتگوها ونظرات. -مبحثی درباره بایدها و نبایدهایی که باید پیاده شوند – موضوعی در زمینه رفتارهای اصولی وقانونی. پاورپوینت اصو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت دین اخلاق رسانه - 18اسلاید

پاورپوینت دین اخلاق رسانه - 18اسلاید پاورپوینت دین اخلاق رسانه پاورپوینت دین اخلاق رسانه پاورپوینت دین اخلاق رسانه پاورپوینت دین اخلاق رسانه پاورپوینت دین اخلاق رسانه دین ،فرهنگ، رسانه رابطه رسانه با دین  ارتباطی کاملا دو گانه است . همان گونه که امکان مسارکت فعال درانتقال پیام دین وتامین اهداف دین را دارد به همیت میزان در ایجاد کارد های مخالف و معارض با اهداف و معنویات دین را نیزدارد.پیوندبین رسانه های ارتباطیودین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت اخلاق اسلامی و محیط کسب و کار - 9 اسلاید

پاورپوینت اخلاق اسلامی و محیط کسب و کار - 9 اسلاید پاورپوینت اخلاق اسلامی و محیط کسب و کار پاورپوینت اخلاق اسلامی و محیط کسب و کار پاورپوینت اخلاق اسلامی و محیط کسب و کار پاورپوینت اخلاق اسلامی و محیط کسب و کار پاورپوینت اخلاق اسلامی و محیط کسب و کار ´ نمونه هایی از نگاه فراکارکردگرایانه شرع در اخلاق کسب کار ´ دوری از حرص ولع و رقابت بی جا ´ پرهیز از دروغ ´ پرهیز از سوگندخوردن درمعامله ´ رعایت انصا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت تقوا - 17اسلاید

پاورپوینت تقوا - 17اسلاید پاورپوینت تقوا  پاورپوینت تقوا  پاورپوینت تقوا  پاورپوینت تقوا  پاورپوینت تقوا  معنا و مفهوم تقوا:   آيه 18سوره حشر خطاب به مومنان است.“يا ايهاالذين آمنو تقوالله“اي اهل ايمان تقواي الهي داشته باشيد.   در مورد كلمه تقوا مكرر بحث شده است ودر ترجمه ها گاهي به ترس و گاهي به اجتناب ترجمه كرده اند.   هرجا كه تقوا باشد خشييت الهي هم هست و ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فلسفه اخلاق - 17 اسلاید

پاورپوینت فلسفه اخلاق - 17 اسلاید پاورپوینت فلسفه اخلاق پاورپوینت فلسفه اخلاق پاورپوینت فلسفه اخلاق پاورپوینت فلسفه اخلاق پاورپوینت فلسفه اخلاق ¢ اخلاق چیست؟ اخلاق به طور کلی چیست؟ ما چگونه فعلی از افعال انسان ها را می توانیم «اخلاقی» بنامیم و فعل غیر اخلاقی چیست؟ و فعل ضد اخلاقی چیست؟ و همچنین در میان صفات انسان چگونه صفتی را می توان اخلاقی نامید و چگونه صفتی را ضد اخلاقی و چگونه صفتی را نه اخلاقی و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت تیمم - 22 اسلاید

پاورپوینت تیمم - 22 اسلاید پاورپوینت تیمم پاورپوینت تیمم پاورپوینت تیمم   این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: تهیه آب به قدر وضو یا غسل ممکن نباشد à اگر انسان در آبادی باشد باید برای تهیه آب وضو و غسل به قدری جستجو کند که از پیدا شدن آن ناامید شود و اگر در بیابان باشد چنانچه زمین آن پست و بلند است و یا به واسطه درخت و مانند آن عبور در آن زمین مشکل باشد باید در هر یک از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت متفاوت کاتالوگ انسان بحث اجتهاد و تقلید برای مقطع راهنمایی - 50 اسلاید

پاورپوینت متفاوت کاتالوگ انسان بحث اجتهاد و تقلید برای مقطع راهنمایی  - 50 اسلاید پاورپوینت متفاوت کاتالوگ انسان بحث اجتهاد و تقلید برای مقطع راهنمایی پاورپوینت متفاوت کاتالوگ انسان بحث اجتهاد و تقلید برای مقطع راهنمایی پاورپوینت متفاوت کاتالوگ انسان بحث اجتهاد و تقلید برای مقطع راهنمایی پاورپوینت متفاوت کاتالوگ انسان بحث اجتهاد و تقلید برای مقطع راهنمایی   این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: فضیلت تدریس احکام: قال النبی (ص):«الا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت متفاوت راه های جذب دانشجویان به نمـاز - 90 اسلاید

پاورپوینت متفاوت راه های جذب دانشجویان  به نمـاز -  90 اسلاید پاورپوینت متفاوت راه های جذب دانشجویان  به نمـاز  پاورپوینت متفاوت راه های جذب دانشجویان  به نمـاز  پول شما و زندگی شما پاورپوینت متفاوت راه های جذب دانشجویان  به نمـاز این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: § علاوه بر آنچه دربارة عقوبات تارك نماز و سبك شمردن اين فريضة مقدس الهي گفته شد ترك نماز و بي ‌ توجهي به آن از يكسو باعث قط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت متفاوت ازدواج از نگاه اسلام و خصوصیت همسر مناسب از نظر اسلام - 8 اسلاید

پاورپوینت متفاوت ازدواج از نگاه اسلام و خصوصیت همسر مناسب از نظر اسلام - 8 اسلاید پاورپوینت متفاوت ازدواج از نگاه اسلام و خصوصیت همسر مناسب از نظر اسلام پاورپوینت متفاوت ازدواج از نگاه اسلام و خصوصیت همسر مناسب از نظر اسلام پاورپوینت متفاوت ازدواج از نگاه اسلام و خصوصیت همسر مناسب از نظر اسلام پول شما و زندگی شما http://nebefits.sellfile.ir/     این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: نکته1: اگر در ازدواج میل وعلاقه وجود نداشته باشد، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت متفاوت امر به معروف و نهی از منکر - 60 اسلاید

پاورپوینت متفاوت امر به معروف و نهی از منکر - 60 اسلاید پاورپوینت متفاوت امر به معروف و نهی از منکر پاورپوینت متفاوت امر به معروف و نهی از منکر پاورپوینت متفاوت امر به معروف و نهی از منکر پول شما و زندگی شما http://nebefits.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: واژه معروف : به معني چيزي است كه عقل و فطرت پاك آن را به نيكي بشناسد. و واژه منكر چيزي كه عقل و فطرت آن را به پاكي نشناسد. بهترين راه برا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت متفاوت حدیث غدیر - 334 اسلاید

پاورپوینت متفاوت حدیث غدیر - 334 اسلاید پاورپوینت متفاوت حدیث غدیر پاورپوینت متفاوت حدیث غدیر پاورپوینت متفاوت حدیث غدیر پاورپوینت متفاوت حدیث غدیر پاورپوینت متفاوت حدیث غدیر پاورپوینت متفاوت حدیث غدیر http://nebefits.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: شبهه ابن تيميه در صحت حديث غدير قال ابن تيمية: وأما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه فليس هو في الصحاح لكن هو مما رواه العلماء وت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 35,000 تومان 28,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت متفاوت فلسفه امر به معروف و نهی از منکر - 50 اسلاید

پاورپوینت متفاوت فلسفه امر به معروف و نهی از منکر - 50 اسلاید پاورپوینت متفاوت فلسفه امر به معروف و نهی از منکر - 50 اسلاید پاورپوینت متفاوت فلسفه امر به معروف و نهی از منکر - 50 اسلاید پاورپوینت متفاوت فلسفه امر به معروف و نهی از منکر - 50 اسلاید پاورپوینت متفاوت فلسفه امر به معروف و نهی از منکر - 50 اسلاید پاورپوینت متفاوت فلسفه امر به معروف و نهی از منکر - 50 اسلاید پاورپوینت متفاوت فلسفه امر به معروف و نهی از منکر - 50 اسلاید   این فایل تایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت متفاوت جاذبه و دافعه حضرت علی (ع) - 10 اسلاید

پاورپوینت متفاوت جاذبه و دافعه حضرت علی (ع) - 10 اسلاید پاورپوینت متفاوت جاذبه و دافعه حضرت علی (ع) - 10 اسلاید پاورپوینت متفاوت جاذبه و دافعه حضرت علی (ع) - 10 اسلاید پاورپوینت متفاوت جاذبه و دافعه حضرت علی (ع) - 10 اسلاید   این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: پاورپوینت متفاوت جاذبه و دافعه حضرت علی (ع) - 10 اسلاید خوارج: به معنی شورشیان، طغیان و سرکشی است فرقه ای که بعد از جریان حکمیت به بهانه ی امر به معروف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت اخلاق - 12 اسلاید

دانلود پاورپوینت اخلاق - 12 اسلاید           این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: مقدمه تعريف علم اخلاق اخلاق در لغت‌شناسی دسته بندى مسائل اخلاقى نقش اخلاق در سيره عملى پيامبر اسلام (ص) نمونه‏هايى از اخلاق پيامبر (ص) - آيا اخلاق قابل تغيير است؟ اهميت‏بحث هاى اخلاقى رابطه «علم‏» و «اخلاق‏» منابع مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت توحید در قرآن و روایات و ادیان دیگر - 36 اسلاید

دانلود پاورپوینت توحید در قرآن و روایات و ادیان دیگر - 36 اسلاید           این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: برخی صفات «یهوه» در مواردی از ده فرمان موسی بیان شده: فرمان1) من هستم، یهوه خدای تو... تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد.فرمان2) صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پائین در زمین است و از آنچه در آب زیر زمین است، برای خود مساز... .بدیهی است که پیروان ادیان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت تعلیم و تربیت اسلامی - 32 اسلاید

دانلود پاورپوینت تعلیم و تربیت اسلامی - 32 اسلاید           این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: تربیت را از دو نظر می توان تعریف کرد: 1- تربیت به معنی پرورش دادن ß رب و) مرحله پایانی آن هنگامی خواهد بود که فرد بتواند روی پای خود بایستد و استقلال و کفایتی یافته باشد که به مدد آن تنظیم امور خویش شود. مفهوم مزبور: که اساساً دوره طفیلی بودن انسان را حیطه ی کار تربیت جلوه می دهد، مربی ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت حجاب و عفاف و پاكدامني - 11 اسلاید

دانلود پاورپوینت حجاب و عفاف و پاكدامني - 11 اسلاید             این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: در خیابان چهره آرایش مکن از جوانان سلب آسایش مکن زلف خود از روسری بیرون مریز در مسیر چشم ها افسون مریز یاد کـن از آتش روز مـعــاد طره ی گیسو مده در دست باد خواهرم دیگر تو کودک نیستی فاش تر گویم عروسک نیستی خواهرم ای دختر ایران زمین یک نظر عکس شهیدان را ببین خواهر من این لباس تنگ چیست پوشش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت توکل - 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت توکل - 30 اسلاید           این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: توکل به معنای تکیه کردن به خداست خدایی که بهترین تکیه‌گاه است و باید دانست که با توکل به خدا انسان پشتوانه‌ی محکمی دارد و در تمام مراحل زندگانی موفق می‌شود. توکل به این معنا نیست که دست از همه‌ی تلاشها بکشیم و بگوییم ما که توکل به خدا داریم پس موفق می‌شویم بلکه باید از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(1):